Verili by ste, že záhrada má moc zmeniť človeka na domaseda? Samozrejme, pretože ak vo vlastnej záhrade nájdete pokoj a miesto, kde zrelaxujete a budete sa do nej s radosťou vracať, tak inam ani ísť nemusíte. A práve o to sa pri našej budúcej spolupráci budeme snažiť.

info line:
0905 803 741

Tvorba záhrad - Realizácia

Realizácia:

Je zabezpečená podľa Vašich požiadaviek pod dohľadom odborníkov v oblasti záhradníctva. Pri realizácii sa postupuje v zmysle navzájom schváleného rozpočtu a harmonogramu prác. Súčasťou a prvým krokom realizácie projektu býva väčšinou úprava terénu, keď Slovak Garden na základe projektovej dokumentácie vykoná takú modeláciu terénu, aby plošne a výškovo zodpovedala zostave budúcej záhrady. Úprava terénu zahŕňa aj prípravu terénu pre daľšie záhradné prvky, ako sú úpravy plôch pre altánky, chodníky, prípadný závlahový systém, výkopy jám pre záhradné jazerá atď.

Rastlinný materiál používaný našou firmou pochádza výlučne od renomovaných dodávateľov hlavne zo Slovenska a Čiech. Dbáme na to, aby rastliny boli vo výbornej kondícii a predpestované v podobných klimatických podmienkach, ako má realizovaná záhrada. Vysádzajú sa ručne, v prípade veľkých stromov strojovo. Druhové zloženie a veľkosť jednotlivých rastlín sa vyberá na základe požiadaviek a finančných možností klienta. Pri výbere druhového zloženia berieme do úvahy požiadavky klienta na náročnosť údržby a ošetrovania rastlín.

Slovak Garden realizuje zakladanie trávnikov výsevom, alebo ukladaním trávnych kobercov. Spájaním najmodernejších technologických postupov s tradičným citlivým a „láskavým“ prístupom k realizácii záhrad sa snažíme dosiahnuť optimálne výsledky a Vašu spokojnosť.