Verili by ste, že záhrada má moc zmeniť človeka na domaseda? Samozrejme, pretože ak vo vlastnej záhrade nájdete pokoj a miesto, kde zrelaxujete a budete sa do nej s radosťou vracať, tak inam ani ísť nemusíte. A práve o to sa pri našej budúcej spolupráci budeme snažiť.

info line:
0905 803 741

Údržba záhrad

Údržba:

Záhrada ako živý systém si vyžaduje určitú starostlivosť. Budúci majiteľ záhrady si musí ešte pred jej vybudovaním zvážiť, koľko času môže a chce stráviť jej údržbou a aké technické zabezpečenie si zadováži. V prípade záujmu sme ochotní údržbu vykonať my. Jedná sa hlavne o činnosti na začiatku a konci vegetačného obdobia. Pri trávniku je to: kosenie, orezávanie okrajov, vertikutácia, hnojenie, odburinenie, valcovanie, …..

Výsadby si vyžadujú rez drevín a trvaliek, kontrolu zdravotného stavu a prípadné chemické ošetrenie, hnojenie,manuálne odburinenie, a doplnenie mulčovacej kôry.

Určitú starostlivosť si vyžaduje aj závlahový systém, záhradné stavby a doplnky. K nami realizovaným záhradám môžeme na požiadanie dodať aj celoročný manuál údržby, špeciálne vypracovaný pre konkrétnu záhradu.