Verili by ste, že záhrada má moc zmeniť človeka na domaseda? Samozrejme, pretože ak vo vlastnej záhrade nájdete pokoj a miesto, kde zrelaxujete a budete sa do nej s radosťou vracať, tak inam ani ísť nemusíte. A práve o to sa pri našej budúcej spolupráci budeme snažiť.

info line:
0905 803 741

Vodné plochy

Prírodné vodné, kúpacie biotopy

prírodný vodný biotop v sebe spája funkciu okrasných jazier s možnosťou kúpania. Prírodný kúpací bazén je záhradným prvkom, ktorý významne ovplyvňuje mikroklímu a súčasne je je šetrný k životnému prostrediu. Pretože voda v jazere sa počas roka nemení, ale sa len dopĺňa prirodzený odpar. Základom kúpacích bazénov je vyvážený prírodný systém, ktorý využíva biologické funkcie rastlín k prirodzenému čisteniu vody bez pridávaní chemických a dezinfekčných prípravkov. Pre stavbu biotopu je používaná fólia a systém je vybavený čerpadlom vzduchovačom a zberačom mechanických nečistôt. Čistiace zóny sú osadené vodnými rastlinami. Voľba pôdorysného tvaru je neobmedzená a umožňuje vytvárať harmonickú kompozíciu zo záhradou, domom a okolím.

Kúpaci biotop je v našich podmienkach pomerne málo rozvinutý spôsob stavby kúpalisk, a napriek tomu prináša veľa výhod. Medzi hlavné z nich patria, nižšie investičné a prevádzkové náklady, významným prínosom je zníženie alergénneho tlaku na organizmus, citlivejšie zapojenie biotopu do krajiny, úspora vody a iné. Dobre fungujúci biotop nie je sterilné prostredie, ale obsahuje živé organizmy. Základom dobre fungujúceho biotopu je vhodné vyváženie biologických zón a kúpacej časti.

Filtračnú biologickú časť je možné rozdeliť na lemové zóny kúpacích nádrží a v nich umiestnené lagúny ktoré,sú gravitačne prepojené a zaustené naspäť do hlavnej nádrže. Filtračné zóny su plytké a obsahujúce kremičité piesky. Brehové lagúny sú vysadené vhodnou brehovou vegetáciou. Celí čistiaci systém obsahuje ešte mechanické filtračné jednotky. Kúpacia časť má premenlivú hĺbku minimálne však 1,0 m. Prístup ku kúpacej česti je zabezpečený mólom alebo cez nevysadenú brehovú časť. Jazerné časti sú prepojené cirkulačným systémom. Prírodné kúpacie biotopy nie su každoročne vypúšťané. Celkové vypustenie sa vykonáva v intervale 3-7 rokov. Po vyčistení je nádrž opäť napustená.